Qualitymonitoring

“Meten is weten”. Een oeroud gezegde dat nog steeds een waarheid als een koe is.

Veel organisaties zien het belang in van kwalitatief hoogstaand klantcontact. Om objectief te kunnen vaststellen wat de kwaliteit van het huidige klantcontact is, zal in eerste instantie moeten worden bepaald wat de organisatie daaronder verstaat. Welke tone of voice, welke verplichte elementen, welke gesprekstechnieken worden van uw medewerkers verwacht?

Na het vaststellen van deze objectief meetbare criteria, kan een nulmeting worden uitgevoerd aan de hand waarvan inzichtelijk wordt wat de huidige geleverde kwaliteit is en welke zaken nog beter zouden kunnen of moeten.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking.